Przejdź do treści

Konto 360° w promocji „500 zł z nowym kontem w nowym roku”

Konto 360°

Darmowe funkcje konta

1 Prowadzenie konta
2
 1. przelewy BLIK na telefon w aplikacji mobilnej
3
 1. krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

Darmowe funkcje konta pod warunkiem

wykonania 5 transakcji kartą lub BLIKIEM

1
 1. obsługa karty do konta lub płatności zbliżeniowych BLIK
2
 1. wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą

Jak zdobyć 200 zł?

Warunki do spełnienia by otrzymać 200 zł:

1
 1. Załóż konto Millennium 360° online z kartą debetową i wyraź zgody wymagane w regulaminie.
2
 1. Zasil konto kwotą min. 1000 zł.
3
 1. Zapłać kartą lub BLIKIEM co najmniej 5 razy na łączną kwotę min. 360 zł.

Jak zdobyć kolejne 300 zł ?

Aby zdobyć 100 zł:

1
 1. Zaloguj się do aplikacji przynajmniej raz.
2
 1. Pobierz aplikację mobilną Banku Millennium i zaloguj się do niej przynajmniej raz.
3
 1. Zasil konto kwotą min. 1000 zł w ciągu 14 dni od jego otwarcia.
4
 1. Zapłać kartą debetową lub BLIKIEM co najmniej 5 razy na łączną kwotę min. 360 zł w terminie wskazanym w regulaminie promocji.

Aby zdobyć 200 zł:

1
 1. dodatkowo w każdym miesiącu trwania promocji na konto Millennium 360° wpłynie Twoje wynagrodzenie w jednorazowej wysokości min. 1000 zł.

Warunki promocji

 1. Konto w promocji „500 zł z nowym kontem w nowym roku” można założyć do 4.04.2024 lub do wyczerpania limitu 10 000 kont
 2. . Uczestnik promocji może uzyskać premię o wartości 200 zł, jeśli
  • założy konto wraz z kartą debetową, wyrazi zgody wymagane regulaminem promocji i ich nie odwoła,
  • aktywuje aplikację mobilną i zaloguje się do niej min. raz
  • oraz wykona min. 5 transakcji BLIKIEM lub kartą debetową do konta na łączną kwotę min. 360 zł do końca okresu wskazanego w regulaminie,
  • a w ciągu 14 pierwszych dni od otwarcia konta zasili konto kwotą min. 1000 zł.
 3. Dodatkowo uczestnik otrzyma drugą premię w wysokości 100 zł jeśli
  • w każdym z trzech kolejnych miesięcy począwszy od drugiego pełnego miesiąca od otwarcia konta zasili otwarte w ramach promocji konto Millennium 360° kwotą min. 1000 zł,
  • zaloguje się min. raz do aplikacji mobilnej i wykona min. 5 transakcji BLIKIEM lub kartą debetową do konta na łączną kwotę min. 360 zł 
  • Albo w wysokości 300 zł jeśli w każdym z tych miesięcy zasilenie konta nastąpi z tytułu wpływu wynagrodzenia w jednorazowej wysokości min. 1000 zł.