Przejdź do treści

Skocz po bonus 450 zł

Promocja konta osobistego BNP Paribas

Jak skorzystać z promocji i odebrać 435 zł?

zawrzyj umowę o Konto Osobiste wraz z Kartą
oraz Bankowością elektroniczną (podczas otwierania Konta Osobistego
wybierz zawarcie Umowy ramowej poprzez aplikację GOmobile)

W miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki Nagrody Bonusowej *

Możesz otrzymać 55 zł poleceniem przelewu na Konto Osobiste

Niezależnie od sposobu zawarcia umowy, w kolejnym miesiącu*:

– zaloguj się min. 4-krotnie do aplikacji GOmobile, przy czym
w ciągu jednego dnia tylko jedno logowanie będzie uwzględniane
do uzyskania Pierwszej Nagrody
– wykonaj Przelew/y za pomocą Bankowości elektronicznej
(GOonline lub aplikacja GOmobile) na łączną kwotę min. 350 zł

– wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą

W miesiącu następującym po spełnieniu warunków do Pierwszej nagrody*

Możesz otrzymać 190 zł poleceniem przelewu na Konto Osobiste

Jeżeli spełniłeś warunki do otrzymania Pierwszej nagrody to w kolejnym miesiącu *

– zaloguj się min. 4-krotnie do aplikacji GOmobile, przy czym
w ciągu jednego dnia tylko jedno logowanie będzie uwzględniane
do uzyskania Pierwszej Nagrody
– wykonaj Przelew/y za pomocą Bankowości elektronicznej
(GOonline lub aplikacja GOmobile) na łączną kwotę min. 350 zł

– wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą

W miesiącu następującym po spełnieniu warunków do Drugiej nagrody

Możesz otrzymać 190 zł poleceniem przelewu na Konto Osobiste