Przejdź do treści

Konto Firmowe Santander

Przelewy

Warunki Darmowego konta i karty

do900zł zwrotu za kartę płatniczą

do 900 zł zwrotu za transakcje kartą

adminlut 12, 20231 min read

3% od łącznej wartości transakcji bezgotówkowych kartą, maks. 150 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. wyrażenie zgód na przetwarzanie danych marketingowych oraz na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych. Wykonywanie przelewów z konta otwartego w ramach promocji na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o minimalnej wartości 200 zł do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały zrealizowane transakcje bezgotówkowe kartą debetową.

dummy-img

do 600 zł premii z produktami na finansowanie działalności

adminlut 12, 20231 min read

wyrażenie zgód na przetwarzanie danych marketingowych oraz na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych; wykonywanie po przystąpieniu do Promocji comiesięcznych przelewów na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych każdorazowo o minimalnej wartości 200 zł do 20 dnia miesiąca począwszy od miesiąca, w którym występuje najbliższy…

dummy-img

Otwórz konto w promocji i korzystaj z konta bezterminowo

adminlut 12, 20231 min read

0 zł za prowadzenie konta 0 zł za przelewy internetowe 0 zł za 10 przelewów internetowych BlueCash