Przejdź do treści

Załóż darmowe iKonto Biznes i zyskaj nawet 3300 zł!

Zysk za założenie konta (w skali roku) z firmową kartą debetową Master Card z Plusem – 3300 zł.

Warunki wymagane do skorzystania z promocji.

Warunki spełnienia promocji
  • Uczestnik może otrzymać premię moneyback 10% za transakcje na stacjach paliw,dokonane w okresie trwania Promocji.
  • Maksymalna kwota miesięcznej Premii moneyback, którą Bank wypłaci Uczestnikowi wynosi:
    • 10% kwoty dokonanych Transakcji objętych Promocją – nie więcej niż 200 zł dla Nowego Klienta (nie więcej niż 1800 zł w całym okresie Promocji)
    • i nie więcej niż 100 zł dla Dotychczasowego Klienta (nie więcej niż 900 zł w całym okresie Promocji)
Warunkiem otrzymania premii moneyback za dany miesiąc jest spełnienie przez Uczestnika w tym danym miesiącu poniższych warunków:
  • wykonanie transakcji kartą z Plusem na łączną kwotę minimum 500 zł
  • oraz min. jednego przelewu do ZUS lub US z rachunku firmowego
Lp.Czynność, za którą naliczana jest Premia:SzczegółyStawka premii miesięcznie:
1.Przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych („ZUS”) lub Urzędu Skarbowego („US”)Premia za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS, jeśli zostanie wykonany na kwotę min. 500 zł z Rachunku Uczestnika, lub za pierwszy w miesiącu przelew do US, jeśli zostanie wykonany w kwocie min. 500 zł z Rachunku Uczestnika. Powyższy warunek dotyczy przelewów krajowych; Nie dotyczy realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych.20,00 zł
2Przelew SEPAPremia za pierwszy w miesiącu przelew SEPA, jeśli zostanie wykonany kwocie min. 100 EUR z Rachunku Uczestnika10,00 zł
33 Transakcje kartą debetowąPremia za wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym transakcji w kwocie min. 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) kartą debetową lub kartami debetowymi wydanymi do Rachunku Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 Regulaminu.25,00 zł
4Skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem BankuPremia za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Banku jest naliczana, jeżeli na Rachunek Uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł (sto złotych).10,00 zł
5Transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing lub między Rachunkami UczestnikaPremia za wymianę walutową (kupno/sprzedaż) na rynku transakcji kasowych (spot) na łączną kwotę min. 5 000,00 (pięć tysięcy) jednostek waluty obcej, dla transakcji crossowych (bez udziału PLN) w walucie bazowej1 w miesiącu kalendarzowym w ramach usługi Autodealing lub za wykonane przewalutowania pomiędzy Rachunkami Uczestnika w ramach firmy na łączną kwotę min. 5 000,00 (pięć tysięcy) jednostek waluty obcej, dla transakcji crossowych (bez udziału PLN) w walucie bazowej1 w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 12 Regulaminu.25,00 zł
6Przelew zagranicznyPremia za wykonanie w miesiącu minimum trzech przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju z zastrzeżeniem ust.13 Regulaminu15,00 zł
7Premia za średniomiesięczne saldo na Rachunku Uczestnikado 10 000,00 zł0,00 zł
od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł5,00 zł
od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł10,00 zł
od 100 000,01 zł20,00 zł
Maksymalna kwota Premii możliwa do wypłaty miesięcznie 125,00 zł